Opłaty za gospodarowanie odpadami rosną z roku na rok. Opłaty za gospodarowanie odpadami rosną z roku na rok.

Śmieci jeszcze droższe, ale segregowane

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W piątek odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Chyba najbardziej interesującą uchwałą podczas niej podejmowaną była uchwała dotycząca wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. O ile więcej będziemy płacić od nowego roku za wywóz śmieci?

Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługa administracyjna tego systemu. Planowane wydatki szacowane są w wysokości 5 929 560 zł. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do uchwały, przy obowiązujących obecnie stawkach wpływy nie wystarczą na pokrycie kosztów w 2019 r.

Jeszcze drożej
W związku z tym ustalono stawkę na poziomie 17 zł miesięcznie w przypadku, gdy mieszkaniec zbiera odpady w sposób selektywny, a 22 zł jeśli nie segreguje śmieci. Przypomnijmy, że w roku 2018 mieszkańcy gminy płacili za gospodarowanie odpadami odpowiednio 13 i 17 zł.
Początkowo, w przygotowanym wcześniej projekcie uchwały, stawki te wynosiły 15 i 19 zł, jednak na wcześniejszym wspólnym posiedzeniu komisji postanowiono jeszcze je podnieść. Dlaczego?
Wzrost stawek jest spowodowany rosnącą ceną paliw, których podwyżka przekłada się bezpośrednio na wzrost kosztów transportu odpadów. Niemały wpływ na podwyżkę ma też wzrost kwoty płacy minimalnej. Warto również zaznaczyć, że stawki za wywóz śmieci nie rosną tylko w naszej gminie, ale także w całym powiecie, a nawet w Polsce.
Agnieszka Kimmel tłumaczyła też podczas sesji, że na komisji zostały przedstawione dodatkowe koszty, które powstały dwa dni wcześniej. Zdecydowano bowiem, że gmina przygotowywać się będzie do nowego systemu zbiórki odpadów czterech frakcji, czyli segregowania, a w związku z tym trzeba będzie m.in. zakupić nowe kosze dla nieruchomości wielolokalowych.

Będziemy segregować
Zbiórka odpadów na cztery frakcje oznacza, będą one dzielone na cztery rodzaje. Do pojemnika niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne, które trafi do białego pojemnika, i szkło kolorowe, wyrzucane do zielonego), do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.
Zróżnicowanie i zwiększenie stawki w przypadkach odpadów zbieranych nieselektywnie ma być także motywujące i stanowić zachętę do podjęcia trudu segregowania śmieci przez mieszkańców naszej gminy. Przy ustalaniu stawek Rada Miejska kierowała się założeniem, iż docelowo każdy będzie segregował śmieci. Wynika to z faktu, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca obowiązki osiągnięcia w kolejnych latach coraz wyższych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Dlatego radni i włodarze uważają, że należy dokonać wszelkich starań, aby zachęcić mieszkańców do segregacji.
Poniżej przedstawiamy dokładny sposób segregowania odpadów zgodnie z systemem czterech frakcji. Zapraszamy też do komentowania tematu na naszym facebookowym profilu.

Papier
Wrzucamy:
– opakowania z papieru, karton, tekturę, katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby oraz worki papierowe.
Nie wrzucamy:
– ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku oraz napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych, brudnych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych oraz ubrań.

Szkło
Wrzucamy:
– butelki i słoiki po napojach oraz żywności, szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
– ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów, szkła okularowego, żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów oraz strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne
Wrzucamy:
– odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki z tworzywa sztucznego.
Nie wrzucamy:
– butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ulegające biodegradacji
Wrzucamy:
– odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia.
Nie wrzucamy:
– kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych.

Sonia

Miłośniczka zwierząt i przyrody. Zajmuje się głównie działem gminnym i służbami mundurowymi. Chętnie zajmie się także wszelkimi zgłoszeniami od mieszkańców.

Jeżeli chcesz, żebym zajęła się jakimś tematem pisz – s.langner@glospowiatusredzkiego.pl

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.