Prace nad wschodnią obwodnicą ugrzęzły dosłownie w błocie i papierkowej robocie. Nie jest też pewne jej finansowanie Prace nad wschodnią obwodnicą ugrzęzły dosłownie w błocie i papierkowej robocie. Nie jest też pewne jej finansowanie Fot. Tomasz Małecki

Środa: Co dalej z obwodnicą?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Prace nad wschodnią obwodnicą ugrzęzły dosłownie w błocie i papierkowej robocie. Nie jest też pewne jej finansowanie. Tymczasem sąsiednia Września, która roboty zaczęła później, zakończy prace w listopadzie przyszłego roku.

Miasto potrzebuje obwodnicy. Koncepcja jej budowy powstała już kilkanaście lat temu. Ma ona omijać Środę od strony wschodniej i łączyć drogę wojewódzką nr 432 od strony Wrześni z krajową „11”. Pierwsze prace rozpoczęły się wiosną 2018 roku. Kilka miesięcy wcześniej powstała spółka Powiatowe Centrum Inwestycji, której powierzono kierowanie inwestycją.

– Na chwilę obecną Powiatowe Centrum Inwestycji wykonało prace na odcinku pomiędzy Henrykowem a ul. Harcerską. Do tej pory wykonano tam zdjęcie warstwy humusu, usunięto drzewa i krzewy, przeprowadzono rozbiórkę elementów dróg, wykonano wykopy pod koronę drogi, nasypy, warstwę wzmacniającą z gruntu stabilizowanego cementem oraz warstwę podbudowy z kruszy-wa łamanego stabilizowanego mechanicznie – informuje rzeczniczka prasowa starosty średzkiego Paulina Piątek.

Natomiast na odcinku przy ul. Harcerskiej wykonano do tej pory zdjęcie warstwy humusu, usunięto drzewa i krzewy, wykonano wykopy pod koronę drogi, poszerzenia z kruszywa łamanego oraz położono krawężniki pod wyspę środkową ronda.Na tym prace stanęły, a wykorytowana droga zarasta zielskiem. W tym roku na odcinku przy ul. Harcerskiej wykonano inwentaryzację geodezyjną oraz badania laboratoryjne dotychczas położonych warstw podbudów. To wszystko.Aktualnie spółka wykonuje naprawy interwencyjne mające na celu zapobieganie degradacji nawierzchni drogowej.

– W wyniku wniesionego w dniu 27 sierpnia 2018 r. odwołania przez Fundację Zakłady Kórnickie od decyzji starosty średzkiego na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej prace przerwano – dodaje Piątek.

Do tej pory prace kosztowały prawie 2,5 mln zł. Okazuje się, że projekt wschodniej obwodnicy jest dopiero w fazie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Przewidywany termin zakończenia projektów wszystkich odcinków to koniec tego roku. Dopiero po tym powiat będzie zabiegał o finansowanie.

– Po ukończeniu wszystkich prac projektowych wystąpimy o dofinansowanie projektu z Funduszu Dróg Samorządowych – mówi rzeczniczka.

Dodajmy, że w tym roku gmina Września dostała największe dofinansowanie z ww. funduszu – 30 mln zł. Także w tym roku projekt budowy wschodniej obwodnicy zgłoszono do Zarządu Województwa, jako projekt o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski w związku z przygotowaniem WRPO 2021+. Do tematu obwodnicy w tym odwołania Fundacji Zakłady Kórnickie, powrócimy.


Artur Mokracki, zastępca burmistrza Wrześni:
Droga krajowa nr 15 przebiega przez centrum Wrześni m.in. w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, co od wielu lat stanowiło ogromny problem dla mieszkańców. Przy dynamicznym rozwoju strefy gospodarczej oraz zwiększeniu natężenia ruchu pojazdów sytuacja stawała się coraz trudniejsza i jednocześnie niebezpieczna. Nie trzeba nikogo przekonywać, że setki tirów przejeżdżające przez centrum miasta to bardzo uciążliwe dla wszystkich rozwiązanie. Pierwsze starania o budowę obwodnicy Wrześni były podejmowane przez władze samorządowe już w 2000 r. Niestety, pomimo podjęcia dziesiątków różnego rodzaju działań, spotkań, korespondencji itp. nie udało się doprowadzić do budowy obwodnicy ze środków budżetu państwa. W takiej sytuacji władze samorządowe Wrześni postanowiły same rozwiązać ten problem. Prace nad tym zadaniem rozpoczęły się już w 2017r. od opracowywania wymaganej dokumentacji technicznej, która została ukończona w stosunkowo krótkim czasie. Następnie uzyskano wymagane decyzje administracyjne oraz podjęto wszelkie możliwe działania umożliwiające pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie budowy. Nie jest tajemnicą, że szacunkowy koszt budowy to ok. 90 mln zł i od początku było oczywiste, że gmina musi je w znacznej mierze pożyczyć. Każda kwota uzyskana w formie dotacji pozwala ograniczyć zobowiązania gminy z tytułu emisji obligacji. Tym bardziej cieszymy się z ogromnego sukcesu jakim jest pozyskanie dofinansowania na realizację I i II etapu budowy obwodnicy z Funduszu Dróg Samorządowych i to w kwocie 29,9 mln zł. Z informacji, które posiadamy wynika, że jest to najwyższa kwota dofinansowania w skali kraju przyznana w tym naborze, a na rozpatrzenie czeka nasz kolejny wniosek o współfinansowanie III etapu budowy. Inwestycja obejmuje budowę 4,7 km dróg, dwóch wiaduktów, 5 rond oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Do listopada br. zakończą się prace I etapu obwodnicy, a cała inwestycja zostanie zakończona już w przyszłym roku. Dzięki temu ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miasta. Docelowo nastąpi też zmiana przebiegu drogi krajowej nr 15, co już wiele miesięcy temu zostało uzgodnione z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.

Tomasz

Dziennikarz z prawie 20-letnim doświadczeniem. Pracował w „Gazecie Poznańskiej”, „Obserwatorze Wrzesińskim”. Przez prawie 10 lat był zastępcą redaktora naczelnego „Wiadomości Wrzesińskich”, był też dziennikarzem „Gazety Radio Września” oraz Radia Września.

Były radny, dlatego szczególnie interesuje go polityka oraz samorząd.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Via del Corsso - Październik/Listopad
Reklama GPŚ BOCZNA