Gmina Środa: Sołecka kasa podzielona. Kto dostał najwięcej?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Prezentujemy pierwszą część sołectw znajdujących się w pobliżu Środy. W kolejnym wydaniu GPŚ przedstawimy plany sołectw, które otrzymają nieco mniej pieniędzy.

BRODOWO – 44 861,96 zł

16 000 zł – Zagospodarowanie placu zabaw wraz z wyposażeniem; 15 000 zł – Organizacja uroczystości i imprez sołeckich; 6 000 zł – Remont chodnika gminnego; 4 000 zł – Zakup wyposażenia dla OSP; 2 000 zł – Zakup sprzętu sportowego; 1 500 zł – Nasadzenie drzew na terenie rekreacyjnym; 361,96 – Zakup materiałów biurowych dla administracji sołectwa

JAROSŁAWIEC – 44 861,96 zł

21 800 zł – Remont budynku i lokalu gminnego w celu użytkowania jako świetlicy wiejskiej; 7 561,96 zł – Montaż ogrodzenia placu zabaw; 7 000 zł – Organizacja festynów, kulturalnego i sportowego; 3 500 zł – Zakup i montaż ławostołów; 3 000 zł – Przygotowanie placu pod boisko do siatkówki plażowej; 2 000 zł – Zakup kosiarki i paliwa do kosiarki

ŻABIKOWO – 37 818,63 zł

11 818,63 zł – Zakup i montaż kontenera; 11 000 zł – Remont chodnika gminnego; 5 500 zł – Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka; 5 000 zł – Wykonanie boiska do siatkówki plażowej; 2 500 zł – Zakup paliwa i akcesoriów do traktorki i kosiarki; 2 000 zł – Konserwacja i naprawa traktorka

PŁAWCE – 36 338,19 zł

20 000 zł – Organizacja festynów i warsztatów tematycznych; 5 000 zł – Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej; 5 000 zł – Wykonanie projektu oświetlenia na nowym osiedlu; 5 000 zł – Montaż lampy przy boisku; 1 338 19 zł – Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej

KOSZUTY – 34 543,71 zł

15 000 zł – Organizacja festynów edukacyjno-sportowo-kulturalnych; 4 000 zł – Zakup ławek na tereny rekreacyjne; 4 000 zł – Zakup nagłośnienia w celu organizacji festynów; 3 000 zł – Wykonanie robót ziemnych na terenie rekreacyjnym; 2 743,71 zł – Organizacja festynu świątecznego dla seniorów; 2 000 zł – Konserwacja kosiarki; 1 800 zł – Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki; 1 500 zł – Pielęgnacja terenów rekreacyjnych i zielonych w sołectwie; 500 zł – Zakup opryskiwacza w celu pielęgnacji zieleni w sołectwie

SZLACHCIN – 27 320,93 zł

12 500 zł – Zakup traktorka do koszenia trawy; 5 820 93 zł – Organizacja festynów, dożynek i warsztatów tematycznych; 4 000 zł – Zagospodarowanie terenów zielonych; 2 000 zł – Zakup materiałów w celu utrzymania traktorka; 1 500 zł – Zakup materiałów w celu utrzymania terenów rekreacyjno-sportowych; 1 500 zł – Zakup kontenera w celu przechowania traktorka

WINNA GÓRA – 24 898,39 zł

7 000 zł – Budowa świetlicy wiejskiej; 7 000 zł – Doposażenie placu zabaw; 5 198,39 zł – Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego; 2 200 zł – Zakup grilla i zestawów biesiadnych; 1 500 zł – Naprawa i konserwacja kosiarki; 1 000 zł – Zakup sadzonek kwiatów na klomb przy terenie rekreacyjnym; 1 000 zł – Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki

MĄCZNIKI – 23 059,05 zł

18 000 zł – Remont chodnika przy drodze gminnej; 5 095,05 zł – Zakup wyposażenia dla OSP

PĘTKOWO – 22 924,46 zł

9 000 zł – Organizacja dożynek; 6 924,46 zł – Remont chodnika gminnego; 3 500 zł – Organizacja festynu sportowego z okazji Dnia Dziecka; 3 500 zł – Organizacja festynu kulturalnego z okazji Dnia Kobiet i Seniora

KIJEWO – 22 027,22 zł

14 727,22 zł – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego; 5 200 zł – Organizacja festynu sportowego i kulturalno-artystycznego; 1 500 zł – Konserwacja kosiarek; 600 zł – Zakup paliwa do kosiarki

CZARNE PIĄTKOWO – 18 842,02 zł

7 700 zł – Organizacja festynów; 6  500  zł – Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej; 3 000 zł – Zakup parasola rekreacyjnego; 1 092 zł – Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia fragmentu terenu przy świetlicy; 200 zł – Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej; 200 zł – Zakup paliwa do kosiarki; 150 zł – Konserwacja kosiarki

DĘBICZ – 18 752,30 zł

9 000 zł – Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej; 6 000 zł – Organizacja festynu sportowego z okazji Dnia Dziecka; 1 500 zł – Zakup materiałów w celu ogrodzenia świetlicy wiejskiej; 752,30 zł – Organizacja festynu świątecznego; 500 zł – Organizacja dożynek sołecko-parafialnych; 500 zł – Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki; 500 zł – Zakup artykułów biurowych dla administracji

BABIN – 18 483,13 zł

9 783,13 zł – Organizacja festynów i imprez kulturalnych; 6 500 zł – Montaż lampy solarnej na placu zabaw; 1 500 zł – Wyrównanie piaskiem boiska do siatkówki; 300 zł – Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej; 200 zł – Utrzymanie kosiarki spalinowej; 200 zł – Konserwacja kosiarki

POŁAŻEJEWO – 18 034,51 zł

10 134,51 zł – Organizacja festynu sportowego, kulturalnego, świątecznego i dożynek; 5 400 zł – Zakup traktorka do koszenia trawy; 1 500 zł – Remont lokalu świetlicy wiejskiej; 700 zł – Zakup paliw i akcesoriów do kosiarki; 300 zł – Konserwacja kosiarki

NADZIEJEWO – 17 630,75 zł

7 000 zł – Organizacja festynu sportowego; 5 000 zł – Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej; 2 000 zł – Wyrównanie terenu przy placu zabaw; 2 000 zł – Doposażenie placu zabaw; 1 200 zł – Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej; 430,75 zł – Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki

ZIELNIKI – 17 585,89 zł

7 500 zł – Utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej; 4 500 zł – Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy świetlicy wiejskiej; 3 085,89 – Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego; 2 000 zł – Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej; 500 zł – Konserwacja kosiarki

TRZEBISŁAWKI – 17 541,03 zł

7 500 zł – Organizacja festynu patriotycznego; 7 041,03 zł – Utwardzenie terenu przy świetlicy oraz montaż barierki zabezpieczającej; 3 000 zł – Usługa koszenia trawy terenów gminnych OLSZEWO – 17 002,68 zł 9 000 zł – Organizacja festynów kulturalno-sportowych; 8 002,68 zł – Utrzymanie i naprawa obecnego oraz zakup nowego wyposażenia do świetlicy

STARKÓWIEC PIĄTKOWSKI – 16 643,79 zł

7 000 zł – Organizacja dożynek; 5 000 zł – Wymiana instalacji elektrycznej na remont świetlicy; 3 000 zł – Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej; 1 000 zł – Zakup nagłośnienia w celu wyposażenia świetlicy wiejskiej; 643,79 zł – Zakup materiałów w celu wymalowania ścian na świetlicy wiejskiej.

Radosław

Ukończył turystykę i rekreację na poznańskim AWF. Jednak zawsze interesowały go sprawy lokalne, dlatego wylądował w dziennikarstwie. Zajmuje się inwestycjami i sportem. Opisuje też wydarzenia z gmin Zaniemyśl i Nowe Miasto nad Wartą.

Jeżeli chcesz, żebym zajął się jakimś temat, napisz - r.jagiela@glospowiatusredzkiego.pl.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Via del Corsso - Październik/Listopad
Reklama GPŚ BOCZNA