Przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym i ponieśli konsekwencje tego czynu. Przez najbliższe trzy miesiące pozostaną bez prawa jazdy.

W połowie kwietnia dokonano odbioru końcowego robót w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Lubonieczku na ulicy Błękitnej i Złotej.