Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów, przed mailami, które rzekomo mają pochodzić z ZUS: "Otwarcie załączników z maila grozi zainfekowaniem komputera i kradzieżą danych wrażliwych".

W Wielkopolsce ZUS wypłaci „13-stkę”, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne (tzw. 13. Emeryturę), przeszło 700 tys. osób. W związku z tym majowe świadczenia emerytów i rencistów będą wyższe.

Od 1 marca ruszył program Mama 4+. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.