W najbliższych latach przed włodarzami gminy Środa stoi poważne zadanie inwestycyjne. Jest nim modernizacja oczyszczalni ścieków w Chwałkowie.