Dobiegają końca prace przy przebudowie drogi gminnej w Bukowym Lesie.