Nieczystości z niektórych miejscowości spoza aglomeracji średzkiej w kolejnych latach mogą trafiać do gminnej oczyszczalni w Chwałkowie, a nie do tych wiejskich. To plany Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie.

Rozpoczęto prace przy budowie chodnika z wyniesionym przejściem dla pieszych w Murzynowie Kościelnym.

Radni powiatu średzkiego jednogłośnie przekazali dotację dla parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie. Ks. kan. Janusz Śmigiel wnioskował o pozyskanie 55 tys. zł na zakup nowego ołtarza do kolegiaty. Jest to warunek niezbędny, aby największa średzka parafia uzyskała status bazyliki mniejszej.

Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej między miejscowościami Michałowo – Szrapki.

Prace nad wschodnią obwodnicą ugrzęzły dosłownie w błocie i papierkowej robocie. Nie jest też pewne jej finansowanie. Tymczasem sąsiednia Września, która roboty zaczęła później, zakończy prace w listopadzie przyszłego roku.

Rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy Leśnej w Zaniemyślu. Inwestycja, która będzie kosztować 243 038,66 zł ma być gotowa do końca listopada.

Nie jest wykluczone, że mieszkańcy ul. Jana Polskiego doczekają się wymiany obecnej nawierzchni na asfaltową. Trwają wstępne prace nad koncepcją przebudowy.

Do 4 października można składać wnioski dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Leśnej w Jeziorach Małych, terenu w miejscowości Luboniec oraz dla części obrębu geodezyjnego Jeziory Wielkie, a także do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jeziory Wielkie i Łękno.

Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim, w gminie Środa otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu do laboratoriów szkolnych i doposażenie pracowni tematycznych.

Do gminnego budżetu wpłynie dotacja ze Starostwa Powiatowego w wysokości 300 tys. zł, która zostanie przeznaczona na gruntowną modernizację ul. Łąkowej w Środzie.

Via del Corsso - Październik/Listopad
Reklama GPŚ BOCZNA