Nie jest wykluczone, że w przyszłym roku mieszkańcy Połażejewa będą mogli korzystać ze świetlicy.