UM - Lato w Mieście

Nieczystości z niektórych miejscowości spoza aglomeracji średzkiej w kolejnych latach mogą trafiać do gminnej oczyszczalni w Chwałkowie, a nie do tych wiejskich. To plany Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie.

W najbliższych latach przed włodarzami gminy Środa stoi poważne zadanie inwestycyjne. Jest nim modernizacja oczyszczalni ścieków w Chwałkowie.

Urzędnicy podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

WARTO OBEJRZEĆ

NOWE ZDJĘCIA

Środa: Szaleńcza ucieczka
Koronawirus: Stan na dzień 10 lipca
Może być bardzo niebezpiecznie
Doświadczenie zwyciężyło z młodością [GALERIA ZDJĘĆ]
Środa: Będzie amfiteatr na plantach?