Nadal niewiele wiadomo na temat wprowadzenia rozszerzonej strefy płatnego parkowania w centrum Środy. Wiemy tylko, że wkrótce będą zapadać kluczowe decyzje w tej sprawie.

Powraca temat strefy płatnego parkowania, która ma pojawić się w centrum Środy. Wiele jednak wskazuje na to, że w początkowym etapie jej działania nie będą pobierane opłaty.

Prawdopodobnie w maju zostanie wprowadzona częściowa strefa płatnego parkowania przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

Koniec z płatnym parkowaniem w centrum Środy w soboty. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjął Naczelny Sąd Administracyjny w połowie lutego.

Oprócz nowych bezpłatnych parkingów powstających w naszym mieście, włodarze wprowadzają też płatną strefę parkowania, która ma ułatwić możliwość znalezienia wolnego miejsca postojowego.

Na ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej radni mieli zdecydować o zwiększeniu stref płatnego parkowania w mieście.

Działka numer 3790 o powierzchni 1,0353 ha, niezabudowana, obecnie użytkowana rolniczo, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XLIII/722/2013 z 24.10.2013 r. Rady Miejskiej w Środzie Wlkp.)