Boisko wielofunkcyjne w Dębiczu stało się kolejnym elementem miejsca rekreacji, z którego skorzystają mieszkańcy sołectwa.