Instytut Pamięci Narodowej poinformował gminę Dominowo oraz Urząd Wojewódzki o planowanej rozmowie z właścicielem parku w Dzierżnicy, w celu ekshumacji Andrzeja i Feliksa Wizów.
Z początkiem lutego w gminie Dominowo rozpoczęły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybierają sołtysów na nową pięcioletnią kadencję.
Od ubiegłego tygodnia, decyzją wójta gminy Dominowo, pełniącą obowiązki dyrektora GOK została Lidia Szewczyk.
W poniedziałek 4 lutego odbyło się pierwsze zebranie sołeckie w gminie. Na sali GOK spotkali się mieszkańcy Dominowa, Marianowa i Szrapek.
W roku 2018 gmina Dominowo liczyła 2983 mieszkańców. Nieco więcej było w roku 2017, kiedy liczba mieszkańców wynosiła 2999.
Wszystko wskazuje na to, że jeden z radnych gminy Dominowo straci mandat, w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w drugiej połowie stycznia.
W związku z wygaśnięciem poprzedniej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, konieczne było ogłoszenie przetargu na nowy 2019 rok.
Dobiegają końca prace przy przebudowie drogi gminnej w Bukowym Lesie.
Via del Corrso - WIOSNA
Ś21 - Koparka Kołowa