Wzrost dochodów Powiatu Średzkiego z podatku PIT na przestrzeni ostatnich lat. Wzrost dochodów Powiatu Średzkiego z podatku PIT na przestrzeni ostatnich lat.

Rekordowe wpływy powiatu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

– To już pewne, że przekroczymy plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – mówi Marcin Bednarz, starosta. – Wpływy z podatku PIT, płaconego przez osoby zameldowane w powiecie średzkim, są również rekordowymi w historii samorządu powiatowego – dodaje Piotr Kasprzak, wicestarosta. Na rok 2017 minister rozwoju i finansów przewidywał wpływy z PIT w powiecie średzkim na kwotę 11 941 823 zł. Dziś już wiadomo, że będzie to kwota przekraczająca 12 000 000 zł.

Powiat średzki z tytułu wpływów z tego podatku otrzymuje udział w wysokości 10,25%. W przyszłym roku planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma wynieść ponad 13 000 000 zł.
Tak duże wpływy świadczą o poprawie na rynku pracy oraz o wzroście wynagrodzeń. Według źródeł Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie stopa bezrobocia w naszym powiecie na koniec trzeciego kwartału tego roku wynosiła 7% (przy 7% w całym kraju i 4,1% w Wielkopolsce). Trend spadkowy poziomu bezrobocia w powiecie średzkim jest permanentny, notowany każdego miesiąca. We wrześniu 2016 r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 10,2%, w październiku – 9,9%, w listopadzie – 9,6%, w grudniu – 9,5%, w styczniu tego roku – 9,9%, w lutym – 9,3%, w marcu – 8,6%, w kwietniu – 8%, w maju – 7,7%, w czerwcu – 7,3%, w lipcu – 7,2% i wreszcie w sierpniu – 7% , zrównując się z poziomem bezrobocia w skali całego kraju (wcześniej stopa bezrobocia w powiecie była nieco wyższa niż ogólnopolska). Z danych PUP wynika, iż pod koniec września liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie wynosiła 1569 osób. Jest to liczba znacznie niższa od zanotowanej pod koniec września zeszłego roku (2378 zarejestrowanych bezrobotnych). Permanentny spadek bezrobocia powoduje, że wiele firm zaczyna mieć problem z pozyskiwaniem pracowników. Ta kwestia rozwiązywana jest w dwojaki sposób: przedsiębiorstwa zatrudniają obcokrajowców oraz proponują atrakcyjniejsze warunki pracy. Wszystkie te elementy mają fundamentalne znaczenie w zakresie zwiększonego wpływu środków do budżetu powiatu.
Wzrost był przewidywany i wynikał z założonej przez rząd kontynuacji poprawy na rynku pracy, bo przeciętnie wynagrodzenie – według szacunków Ministerstwa Finansów – miało się w tym roku zwiększyć się o 5 proc., a zatrudnienie – o 0,2 proc. Nie zmieniły się natomiast stawki podatku PIT (pozostaje 18 i 32 proc.), podobnie jak wysokość ulg na dzieci.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Żłobek Mini Odkrywcy