Kruczyn: Powstanie ferma indyków? Fot. Wikipedia

Kruczyn: Powstanie ferma indyków?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Trwa postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa fermy indyków i brojlerów w Kruczynie”.

Inwestycja miałaby powstać na terenie działki ewidencyjnej o numerze 9. Jest nią zainteresowane Gospodarstwo Rolne należące do Antoniego Płocińskiego z Kruczyna. Wójt Aleksander Podemski poinformował w zawiadomieniu o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 2 września.

„Organ właściwy do wydania decyzji przed jej wydaniem uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Poznaniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz występuje o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego” – czytamy w zawiadomieniu wydanym przez wójta.

Jak czytamy w dalszej części urzędowego pisma, opóźnienie załatwienia sprawy spowodowane jest koniecznością uzyskania ponownej opinii Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Prowadzone czynności administracyjne związane z uzyskaniem ponownego stanowiska organu opiniującego, a następnie możliwością zapoznania się stron postępowania z całością dokumentacji sprawy przed wydaniem decyzji zadecydowały o przedłużenie niniejszego postępowania.
Warto też wspomnieć, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją i wypowiedzieć się ws. zebranych materiałów w urzędzie gminy w Nowym Mieście (pokój nr 9). 

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Via del Corsso - Październik/Listopad
Reklama GPŚ BOCZNA