Mariusz

Mariusz

Miłośnik historii i kultury regionu. Interesuje się wszystkim, co jest związane z naszym powiatem:
polityką, kulturą, sprawami społecznymi, walorami przyrodniczymi a przede wszystkim historią i
architekturą. Zajmuje się sprawami mieszkańców gmin ościennych Gminy Środa.

Jeżeli chcesz, żebym zajął się jakimś tematem pisz – m.duda@glospowiatusredzkiego.pl

Na terenie gminy Nowe Miasto często ludzie pozbywają się odpadów w sposób nietypowy.

Gmina podpisała umowę z gminą Środa na powierzenie jej zadań w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku. Umowa obowiązuje do końca roku.

Minęło 176 lat od śmierci hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Śmierć nastąpiła na zaniemyskiej wyspie zwanej, od imienia jej właściciela, Wyspą Edwarda. Hrabia mógł żyć nawet 20 lat dłużej - stwierdził lekarz dokonujący obdukcji. Edward Raczyński sam skrócił sobie żywot.

Koronawirus, mimo iż zakaził już sporą liczbę ludzi, nadal jest tematem tabu. Narosło wokół niego wiele mitów, spotęgowanych jeszcze przez nieprawdziwe informacje pojawiające się w Internecie niemal bez przerwy.

Radni nie chcieli zwolnień z opłaty targowej. Teraz takie zwolnienie z opłat wprowadza rząd i radni nie mają nic do powiedzenia. Tylko radny Czaplicki jest zadowolony.

We wtorek do Biura Rady wpłynął projekt uchwały, nad przyjęciem której głosowanie ma się odbyć podczas najbliższej sesji Rady Powiatu. Zadaniem uchwały jest ustalenie wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.

Mróz może zagrażać ludzkiemu życiu. Jedną z grup ludzi najbardziej narażonych na wychłodzenie organizmu są bezdomni. Możliwe, że telefon jednego z mieszkańców przyczynił się do uratowania jednego takiego życia.

Trwa nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu finansowania w ramach drugiej części programu „Czyste powietrze” realizowanego przez WFOŚiGW.

Czytelnicy się denerwują. Zostali pozbawieni autobusu, którym dojeżdżali do Środy, do pracy. Decyzję o wycofaniu kursu uważają za absurdalną.

Często wspominamy ludzi, którzy urodzili się w Środzie bądź w powiecie średzkim. Jest wśród nich wiele znamienitych postaci, jak choćby laureat Nagrody Nobla czy zasłużeni sportowcy. Nie każdy, kto urodził się w Środzie i zapisał się na kartach historii jest jednak wart czczenia jego pamięci.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Które drogi wymagają naprawy?
Nie wiesz co zrobić z choinką po świętach?
A jednak są zwolnieni z opłat
Chcą obniżyć wynagrodzenie Staroście
Nie bądź obojętny! Reaguj!