Gmina podpisała umowę z gminą Środa na powierzenie jej zadań w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku. Umowa obowiązuje do końca…
Czytelnicy się denerwują. Zostali pozbawieni autobusu, którym dojeżdżali do Środy, do pracy. Decyzję o wycofaniu kursu uważają za absurdalną.
Na rozgałęzieniu ulicy Kopczynowskiej i Kolejowej pojawiło się nowe oznakowanie i barierki ochronne. Teraz nie powinno już w tym miejscu dochodzić do niebezpiecznych zdarzeń.
Strażacy z Pięczkowa czekają na oficjalne przekazanie nowego wozu strażackiego. Tymczasem przed samymi świętami jednostka wzbogaciła się w instalację fotowoltaiczną. Wcześniej OSP otrzymało dofinansowanie na…
Dwa gminne projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Teraz od władz gminy zależy, czy będą chciały skorzystać z tych dotacji.
Niemal 384 tys. zł zaplanowano w przyszłorocznym budżecie na wydatki we wszystkich gminnych sołectwach. Nastąpi to oczywiście w ramach corocznie wydzielanego funduszu sołeckiego.
Osoby podejmujące decyzje administracyjne w gminie musiały złożyć, jak co roku, oświadczenia majątkowe. Sprawdzamy ilość zarobków oraz poziom oszczędności i długów na koniec 2019 r.
Panie zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich „Od Nowa” z Sulęcinka są w trakcie realizacji projektu, która ma na celu znacząco zmienić otoczenie w pobliżu miejscowej…

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Które drogi wymagają naprawy?
Nie wiesz co zrobić z choinką po świętach?
A jednak są zwolnieni z opłat
Chcą obniżyć wynagrodzenie Staroście
Nie bądź obojętny! Reaguj!