Bank Pekao

Wysokie stawki za pupilka

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Gmina podpisała umowę z gminą Środa na powierzenie jej zadań w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku. Umowa obowiązuje do końca roku.

Wójt Andrzej Janicki, w imieniu Gminy Krzykosy podpisał umowę z burmistrzem Piotrem Mielochem, reprezentującym gminę Środa. Umowa zawarta została na rok i dotyczy odławiania bezdomnych psów i kotów oraz zapewnienie tym zwierzętom miejsca w schronisku. Gmina Krzykosy powierzyła to zadanie gminie Środa, a ta z kolei obarczyła nim Zakład Gospodarki Komunalnej.

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Krzykosy będą odławiane przez pracowników ZGK i umieszczane w średzkim schronisku do czasu, aż będzie tam miejsce dla nich. Oznacza to, że w przypadku braku wolnego kojca gmina Środa może odmówić przyjmowania zwierząt. Gmina Krzykosy, za zgodą i po wcześniejszym zatwierdzeniu projektu, może na swój koszt budować kojce na terenie schroniska.

Usługa odławiania zwierząt i ich pobyt w schronisku są oczywiście płatne. Za sam dojazd pracownika do miejsca odłowienia gmina musi zapłacić 3 zł netto za każdy kilometr. 31,50 zł netto to opłata za godzinę interwencji, przy czym w umowie zastrzeżono, że w niektórych przypadkach zadanie może wykonywać więcej niż jedna osoba. W przypadku przyjęcia zwierzęcia do schroniska konieczne będzie także wniesienie jednorazowej opłaty w wysokości 170 zł netto. W tej kwocie mieści się wynagrodzenie za opiekę weterynaryjną wraz z szczepieniem przeciwko wściekliźnie oraz obserwacja. Dodatkowo, za każdy miesiąc pobytu odłowionego zwierzęcia w schronisku gmina Krzykosy musi zapłacić 200 zł netto. Jest to opłata za utrzymanie bezdomnego zwierzęcia.

Podpisanie umowy było konieczne. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych każdej z gmin. Na terenie gminy Krzykosy nie ma schroniska dla bezdomnych zwierząt, więc w takim przypadku zmuszona była ona podpisać umowę z gminą, która takie schronisko posiada.

Mariusz

Miłośnik historii i kultury regionu. Interesuje się wszystkim, co jest związane z naszym powiatem:
polityką, kulturą, sprawami społecznymi, walorami przyrodniczymi a przede wszystkim historią i
architekturą. Zajmuje się sprawami mieszkańców gmin ościennych Gminy Środa.

Jeżeli chcesz, żebym zajął się jakimś tematem pisz – m.duda@glospowiatusredzkiego.pl

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Tą tragedią żyło tysiące średzian. Czy dziś jej życie może stać się przykładem świętości?
Wielki Post, czyli czas nawrócenia się
Henriquez na dłużej w Polonii!
Oddając krew otrzymasz dwa dni wolnego
Kupując bajkę wspierasz budowę kaplicy