Nowe Miasto: Niemal pół miliona na fundusz

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nieco ponad 490 tys. zł to kwota przeznaczona na fundusz sołecki w 2020 roku.

Wśród najdroższych planowanych zadań można wymienić m.in. częściową naprawę chodnika przy ul. Parkowej w Boguszynie (35 tys. zł), remont mostku przy ul. Polnej w Chociczy (28 tys. zł), doposażenie placów zabaw w Klęce (22 tys. zł) czy budowę chodnika przy ul. Śremskiej w Nowym Mieście (20 tys. zł). Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie podziału funduszu. Do tej pory nie został rozdysponowany jedynie w Kolniczkach, Radlińcu i Stramnicach. RJ

NOWE MIASTO – 45 067,17 zł

20 000 zł – Poprawa bezpieczeństwa na ul. Poznańskiej. Budowa chodnika od ul. Śremskiej do stacji Orlen, (I etap) odwodnienie pasa, umocnienie krawędzi jezdni; 18 000 zł – Doposażenie remizy strażackiej. Zakup pralnicy, stołów, krzeseł i mebli kuchennych; 4 500 zł – Integracja mieszkańców, poprzez spotkania sportowo-kulturalne; 2 567,17 zł – Pielęgnacja terenów zieleni, naprawa i konserwacja urządzeń. Dbałość o tereny zieleni na rynkach nowomiejskich, placach zabaw, placu 700-lecia i Zdrojach, nasadzenia, pielęgnacja rabatów, konserwacja i naprawa ławek parkowych i koszy ulicznych

BOGUSZYN – 45 067,17 zł

35 067,17 zł – Wykonanie odwodnienia i częściowa naprawa chodnika przy drodze gminnej na ul. Parkowej; 6 000 zł – Zakup wyposażenia dla OSP (Hydronetka, siekiery, szpadle, bosak, mostki przejazdowe, widły); 4 000 zł – Kultywowanie tradycji kulinarnych oraz plastycznych mieszkańców sołectwa

CHOCICZA - 45 067,17 zł

28 000 zł – Remont mostku na ulicy Polnej w Chociczy, odprowadzenie wód opadowych, poprzez modernizację przepompowni; 7 000 zł – Uzupełnienie oświetlenia ulicznego; 5 000 zł – Materiały eksploatacyjne do ciągnika-kosiarki; 3 067,17 zł – Konserwacja i utrzymanie placów zabaw, w tym malowanie urządzeń; 2 000 zł – Utrzymanie infrastruktury drogowej, zakup słupków, worków do koszy ulicznych

KLĘKA - 45 067,17 zł

22 000 zł – Doposażenie placów zabaw w sołectwie, przy szkole, konserwacja urządzeń, oraz przeniesienie gminnego placu zabaw z terenu wspólnoty mieszkaniowej (bloki) w Klęce na gminne boisko sportowe; 9 500 zł – Wymiana wiaty przystankowej przy szkole; 4 700 zł – Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (naczynia kuchenne, materiały do malowania) oraz prace remontowo-modernizacyjne w tym naprawa pieca; 4 500 zł – Utwardzenie ciągu pieszych przed pałacem w Klęce; 3 000 zł – Organizacja integracyjnych spotkań plenerowych i świetlicowych dla mieszkańców sołectwa; 700 zł – Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki,
667,17 zł – Uzupełnienie nasadzeń, pielęgnacja drzew i roślin na skwerze w Klęce

WOLICA PUSTA – 27 671,24 zł

17 371,24 zł – Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 37a do krzyżówki; 5 000 zł – Zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych; 2 000 zł – Renowacja placu zabaw, malowanie, konserwacja; 2 000 zł – Kultywowanie tradycji kulinarnych sołectwa; 1 000 zł – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia kuchenne; 300 zł – Zakup tablicy informacyjnej do posesji 3 i 4

KRUCZYN – 25 012,28 zł

20 000 zł – Remont drogi gminnej Kruczyn-Chromiec; 2 000 zł – Montaż zadaszenia przed wejściem do świetlicy wraz z montażem lamp oświetleniowych; 1 012,28 zł – Kultywowanie spotkań rozrywkowych dla dzieci i dorosłych; 1 000 zł – Doposażenie świetlicy wiejskiej (warnik, wyposażenie kuchenne – naczynia, zakup środków chemicznych do utrzymania kostki przed świetlicą); 1 000 zł – Materiały eksploatacyjne do kosiarki wiejskiej

KOMORZE – 24 516,54 zł

19 366,54 zł – Remont drogi gminnej przy posesji 8 i 9 oraz 14; 2 500 zł – Wykonanie ujęcia wody przy altance wiejskiej; 2 000 zł – Kultywowanie tradycji kulinarnych sołectwa; 500 zł – Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; 150 zł – Zakup kamery oraz tablicy informacyjnej (teren monitorowany) na plac zabaw

SZYPŁÓW – 21 812,51 zł

11 000 zł – Doposażenie gminnego placu zabaw; 4 000 zł – Doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły oraz piec kuchenny węglowy); 4 000 zł – Zakup kosiarki spalinowej – traktorek; 2 812,51 zł – Kultywowanie tradycji kulinarno-plastycznych sołectwa

BOGUSZYNEK - 21 181,57 zł

15 931,57 zł – Montaż urządzeń na plac zabaw wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji; 4 000 zł – Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze wjazdowej do posesji nr 65; 500 zł – Drobne remonty w świetlicy (montaż płytek przy wejściu do sali, naprawa zamka przy drzwiach); 500 zł – Zakup czujnika do oświetlenia przy siłowni napowietrznej; 250 zł – Materiały eksploatacyjne do kosiarki wiejskiej oraz środki chwastobójcze do utrzymania kostki przed świetlicą

CHROMIEC - 20 911,17 zł

13 211,17 zł – Uzupełnienie oświetlenia ulicznego; 5 000 zł – Zakup kosy spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych; 2 000 zł – Kultywowanie tradycji kulinarnych sołectwa Chromiec – spotkania przy gotowaniu; 700 zł – Zakup koszy na plac zabaw

CHWALĘCIN - 19 874,62 zł

12 000 zł – Budowa oświetlenia ulicznego w Chwalęcinie; 5 000 zł – Kultywowanie tradycji Sołectwa Chwalęcin (animacje, gry i zabawy, warsztaty kulinarne oraz plastyczne); 2 874,62 zł – Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mikrofonów, termosów, firan)

KRUCZYNEK – 18 387,41 zł

18 387,41 zł – Budowa oświetlenia ulicznego

DĘBNO - 16 900,19 zł

8 000 zł – Modernizacja wiejskiego boiska sportowego, zakup ogrodzenia, siatek, piłkochwytów; 6 900,19 zł – Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wraz z remontem świetlicy (tj. wymiana płytek podłogowych oraz malowanie); 1 500 zł – Spotkania mieszkańców sołectwa (zajęcia kulinarne, florystyczne, animacje dla dzieci i dorosłych); 500 zł – Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki

MICHAŁÓW – 16 900,19 zł

10 400,19 zł – Remont drogi gminnej nr 26, zakup tłucznia; 6 000 zł – Cyklinowanie, lakierowanie podłogi w świetlicy wiejskiej; 500 zł – Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki

WOLICA KOZIA – 16 719,92 zł

15 000 zł – Remont drogi gminnej o długości 120 m przy posesjach 26, 27, 28a, 32; 1 212,92 zł – Materiały na remont świetlicy (cement, żwir, płytki, fuga, farby); 500 zł – Materiały eksploatacyjne do kosiarki

SKORACZEW – 15 593,24 zł

14 000 zł – Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia; 1 400 zł – Kultywowanie tradycji kulinarnych sołectwa; 193,24 zł – Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki

ROGUSKO – 11 131,59 zł

4 631,59 zł – Wbudowanie tłucznia w drodze gminnej przy posesji nr 19; 3 500 zł – Montaż płotu drewnianego przy altance wiejskiej; 2 000 zł – Zakup roślin do nasadzeń przy altance

Radosław

Ukończył turystykę i rekreację na poznańskim AWF. Jednak zawsze interesowały go sprawy lokalne, dlatego wylądował w dziennikarstwie. Zajmuje się inwestycjami i sportem. Opisuje też wydarzenia z gmin Zaniemyśl i Nowe Miasto nad Wartą.

Jeżeli chcesz, żebym zajął się jakimś tematem, napisz - r.jagiela@glospowiatusredzkiego.pl.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Zimna majowa noc i poranek
Koronawirus: Stan na dzień 7 maja
To już trzeci w tym roku wypadek ze skutkiem śmiertelnym
Koronawirus: Stan na dzień 6 maja
Kiedy otrzymasz zwrot podatku?