Nowe Miasto: Czas na inwestycyjne planowanie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W czwartek na najbliższym posiedzeniu komisji wspólnej, radni gminy zajęli się omówieniem tzw. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Dokument ostał on sporządzony na podstawie informacji uzyskanych na zebraniach wiejskich i zgłaszanych przez radnych. – Zadania będą podlegały weryfikacji pod kątem priorytetu, ważności, możliwości uzyskania dofinansowania i realizacji ze środków własnych. Trudno będzie dokonać wyboru zadań najważniejszych z ważnych dla mieszkańców – mówi zastępca wójta gminy, Wiesław Schreiber.

Zadania wybrane przez radnych mają być jednak dla włodarzy drogowskazem przy planowaniu kolejnych wydatków. – Do wybranych zadań zostanie przygotowana dokumentacja projektowa, która jest niezbędna do realizacji i aplikowania o środki zewnętrzne. Zostaną wskazane lata realizacji uwzględniające nasze możliwości finansowe – dodaje zastępca wójta. Poniżej przedstawiamy listę inwestycji, które znalazły się w roboczym dokumencie.

Propozycje zadań inwestycyjnych

Boguszyn – Remont drogi od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Słonecznej (pod lasem) wraz z ul. Słoneczną; Remont chodnika i przebudowa odwodnienia – ul. Parkowa (od przychodni lekarskiej do dworu); Druga etap budowy ul. Krańcowej (nawierzchnia asfaltowa); Druga etap budowy ul. Ogrodowej (do zamieszkałych posesji); Budowa ul. Wiejskiej i Wierzbowej; Remont ul. Krótkiej i Polnej

Boguszynek – Budowa drogi (od ul. Stajni Sadyba od ul. Ogrodowej); Budowa ul. Kasztanowej w Boguszynku (w kierunku Boguszyna); Budowa kanalizacji na terenie sołectwa; Przebudowa pobocza drogi w Boguszynku (przy mostku); Remont drogi dojazdowej do posesji nr 56; Zapewnienie drogi dojazdowej do posesji nr 50

Chocicza – Budowa parkingu przy Zespole Szkół; Budowa żłobka z przedszkolem; Przebudowa ul. Składowej Chromiec – Budowa drogi Chromiec-Kruczyn; Budowa drogi z Chromca w kierunku Książa Wlkp.; Budowa drogi od „Sadełka” w kierunku ostatnich zabudowań; Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy

Chwalęcin – Budowa oświetlenia w kierunku Kruczyna; Budowa gazociągu do Chwalęcina

Dębno nad Wartą – Remont drogi do posesji nr 13 – wyrównanie i nawiezienie kruszywa; Budowa drogi do promu w Dębnie wraz z uzupeł- nieniem oświetlenia; Montaż lamp na „górach” – droga od krzyżówki do samego Dębna; Budowa gazociągu i kanalizacji w sołectwie; Budowa ścieżki rowerowej przez Dębno

Klęka – Przebudowa drogi przy pałacu (od drogi krajowej nr 11 do drogi w kierunku Żerkowa); Odnowienie placu na „Mec” przy blokach; Przebudowa drogi Aleksandrów-Teresa; Budowa dróg w miejscowości Teresa; Remont pałacu

Kolniczki – Rozbudowa szkoły (rozwiązanie problemów dot. stołówki, świetlicy, sal); Termodernizacja szkoły podstawowej

Kruczynek – Remont lub budowa części ul. Łąkowej; Budowa chodnika od skrzyżowania (posesji nr 54) do posesji nr 67

Michałów – Budowa gazociągu; Remont drogi w Michałowie (do posesji nr 26)

Nowe Miasto nad Wartą – Remont dachu w Zespole Szkół; Przebudowa ul. Okrężnej i Szkolnej; Rozbudowa siedziby urzędu gminy; Remont dotychczasowej siedziby urzędu wraz z przeniesieniem CUW; Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole (w miejsce skateparku); Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej (w stronę stacji Orlen); Budowa windy w siedzibie GOK wraz z remontem elewacji; Budowa windy w siedzibie OPS wraz z remontem schodów; Doposażenie siedziby OSP (umeblowanie, zapewnienie awaryjnego zasilania, pralnica); Rewitalizacja Zielonego Rynku (ścieżki z kostki brukowej wraz z drogą dojazdową dla OSP, naprawa istniejących ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej, uzupełnienie zieleni, organizacja miejsc parkingowych, oświetlenie, fontanna, ławki)

Szypłów – Remont lub modernizacja drogi Szypłów-Bielejewo; Remont drogi biegnącej z centrum Szypłowa do posesji Szypłów 33, 34, 35

Wolica Kozia – Przebudowa drogi przebiegającej przez miejscowość (od drogi powiatowej do Wolicy Nowej); Budowa dróg dojazdowych do posesji na terenie sołectwa; Remont drogi w kierunku gospodarstwa agroturystycznego w Hermanowie

Wolica Pusta – Remont drogi biegnącej przy posesji nr 4 w Wolicy Pustej

Radosław

Ukończył turystykę i rekreację na poznańskim AWF. Jednak zawsze interesowały go sprawy lokalne, dlatego wylądował w dziennikarstwie. Zajmuje się inwestycjami i sportem. Opisuje też wydarzenia z gmin Zaniemyśl i Nowe Miasto nad Wartą.

Jeżeli chcesz, żebym zajął się jakimś tematem, napisz - r.jagiela@glospowiatusredzkiego.pl.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Zimna majowa noc i poranek
Koronawirus: Stan na dzień 7 maja
To już trzeci w tym roku wypadek ze skutkiem śmiertelnym
Koronawirus: Stan na dzień 6 maja
Kiedy otrzymasz zwrot podatku?